Az ügyvédi megbízási díj (ügyvédi munkadíj, ügyvédi díjszabás) szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségét - a tisztesség és a méltányosság szem előtt tartásával - az ügy súlyára, tárgyának értékére, az ügy bonyolultságára is tekintettel minden egyes esetben az ügyfél és az ügyvéd közösen állapítják meg. Ez jellemzően az első személyes konzultáció során történik meg. Tekintve, hogy a Magyar Ügyvédi Kamarának az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló szabályzata nem tiltja kifejezetten az ügyvédi honlapon díjszabás megjelenítését, méltányolva az ügyfelek jogos érdekét, ami ahhoz fűződik, hogy előzetesen kalkulálni tudjanak a számításba jöhető díjakkal, ezért az egyes jellemző ügycsoportok tekintetében felsoroltuk a díjakat, vagy azok megállapításának elveit. Amennyiben nem találja az Önt érdeklő ügyet a listán, az nem azt jelenti, hogy nem vállaljuk azt, kérem, hogy ez esetben telefonon érdeklődjön.

A lenti összegek csak tájékoztató, iránymutató jellegűek, fenntartjuk a jogot, hogy akár lefelé, akár felfelé eltérjünk azoktól.Mindezekre tekintettel, kérem, hogy konkrét ajánlatért szíveskedjen a fenti telefonszámok valamelyikén hívni, vagy e-mailben, illetve személyesen megkeresni! A részemre fizetendő díjakhoz 2015. december 31-ig ÁFA fizetési kötelezettség is járul!

A megbízás részleteinek kidolgozása után megbízási szerződést készítünk, melyben mind a fizetés módját, határidejét, mind az általunk vállalt feladatok teljesítését, szintén határidő tűzésével, meghatározzuk.

Az első jogi tanácsadás ingyenes minden egyes ügyben.

Ingatlanokhoz kapcsolódó szerződések (pl. adásvétel, ajándékozás, csere, stb.): Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) ebben az ügytípusban az ügylet tárgyát képező ingatlan, vagy az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog vételárához, illetve forgalmi értékéhez igazodik, és magában foglalja valamennyi szükséges okirat elkészítését és ügyvédi ellenjegyzését, továbbá a teljes körű tájékoztatást és tanácsadást, valamint a földhivatali képviseletet, a tulajdoni lap beszerzésétől az új tulajdonos(ok) tulajdonjogának bejegyzéséig.

A megbízási díj az ingatlan értékének 1 %-a, de minimum 30.000 Ft.. Ez az összeg nem foglalja magában a Földhivatali eljárás díját, ami 6.600 Ft.

Cégeljárás (cégalapítás, társasági szerződések elkészítése, módosítása): Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) ebben az ügytípusban magában foglalja valamennyi szükséges okirat elkészítését és ellenjegyzését, 5-10 aláírási címpéldányt, valamint a cégbíróság előtti képviseletet, továbbá a teljes körű tájékoztatást és tanácsadást, valamint a teljes ügyintézést az elektronikus cégeljárás keretében.

A megbízási díj egységesen 30.000 Ft.

Házassági bontóperek, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, családi jog: Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) ebben az ügytípusban magában foglalja valamennyi szükséges okirat és bírósági vagy más beadvány elkészítését, továbbá a teljes körű tájékoztatását és tanácsadást, valamint az ügyfél képviseletét, és érdekeinek határozott védelmét.

A megbízási díj előre 50.000 Ft, és tárgyalásonként 30.000 Ft.

Munkaviszonnyal, közalkalmazotti, szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos ügyek: Az ügyvédi megbízási díj (munkadíj) ebben az ügytípusban magában foglalja valamennyi szükséges okirat és bírósági vagy más beadvány elkészítését, továbbá a teljes körű tájékoztatást és tanácsadást, valamint az ügyfél képviseletét, és érdekeinek maximális védelmét.

A megbízási díj előre 50.000 Ft, és tárgyalásonként 30.000 Ft.

Hagyatéki ügyek:

Végintézkedés, öröklési, tartási szerződés az ügyérték 1%-a, de minimum 50.000,- Ft

Képviselet a hagyatéki eljárásban az ügyérték 1%-a, de minimum 50.000,- Ft.

A fent fel nem sorolt ügytípusokban jellemzően egyedi megállapodás tárgya a megbízási díjunk, azok közül néhányat kiemelek a gyakoriságukra tekintettel.

Ügyvédi felszólítás, levél: 30.000,- Ft,

Egyoldalú nyilatkozatok szerkesztése, ellenjegyzése: 50.000,- Ft,

Szerződések szerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése az ügyérték alapján, ingatlanoknál alkalmazott díjak szerint,

Képviselet végrehajtási eljárásban a követelés 1 %-a, de minimum 50.000,- Ft

Képviselet közigazgatási eljárásban (az ügy tárgyának értékétől függően, százalékos arányban) az ügyértékének 1 %-a, de minimum 50.000,- Ft,

Képviselet Bírósági eljárásban (az ügy tárgyának értékétől függően, százalékos arányban)

Fizetési meghagyásos eljárásban az ügyérték 1%-a, de minimum 50.000,- Ft

Peres eljárásban a pertárgy értéke szerint az ügyérték 1%-a, de minimum 100.000,- Ft