dr. Patócs Ilona ügyvéd

Nolite iudicare, ut non iudacemini. 

                     JOGI TANÁCSADÁS

A jogi tanácsadás során az ügyfél által elmondott információk, az átadott, bemutatott iratok alapján nyújtunk a lehető legrészletesebb, több megoldási lehetőséget magában foglaló tájékoztatást. A különböző opciók közül történő választásban is segítséget nyújtunk.

Minden egyes ügy során, az első alkalommal történő tanácsadás ingyenes, amennyiben okirat elkészítésére nem kerül sor.

Online jogi tanácsadásra is van lehetőség, ez azonban jóval szűkebb körben történhet, jellemzően egyszerűbb ügyek esetében, mivel annak keretei korlátozottabbak, illetve annak során a félreértésnek is nagyobb esélye van. 

Büntetőjog

Jelenleg is több, országosan ismert, nagy sajtóvisszhangot kapott ügyben látunk el védőitevékenységet. Ennek során határozottan lépünk fel a nyomozó- és vádhatóság ügyfeleink jogait csorbító magatartásával szemben, és a jogszabályok által minden állampolgár számára biztosított emberi és polgári jogok szem előtt tartása mellett harcolunk ügyfeleink igazáért.

Természetesen tudjuk, hogy minden érintettnek a saját ügye a legnagyobb, ezért nem súlyozunk a hozzánk forduló ügyfelek és ügyeik között, mindenkit azonos erőbedobással képviselünk, hiszen tisztában vagyunk azzal, egy marasztaló ítélet, még ha csekély büntetést, vagy intézkedést von is maga után, egy életre megbélyegzi annak elszenvedőjét. 

Polgári ügyek

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül soroljuk fel azokat a szakterületeket, amelyeken jellemzően tevékenykedünk, de amennyiben az Önt érdeklő jogterület ott nem szerepel, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal, a jog minden területén tudunk segítséget nyújtani.

  • OKIRATOK ELKÉSZÍTÉSE, ELLENJEGYZÉSE

Egyes okiratok esetében jogszabály teszi kötelezővé (pl. ingatlan adásvételi szerződés), míg másoknál az ügyfél érdekeinek védelmében célszerű ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett iratot, okiratot készíteni. A második esetre példa lehet a végrendelet, amit a jogszabály szerint ügyvéd nélkül is el lehet készíteni, azonban nem lehet kizárni, hogy ebben az esetben olyan alaki vagy tartalmi hibában fog szenvedni az okirat, ami több éves pereskedéshez, akár a megszerezni kívánt vagyoni jog elvesztéséhez vezethet. Ugyanez igaz a különböző megállapodásokra, egyezségekre is.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az ügyvéd - anyagi - felelősséggel tartozik a vállalt okirat bizonyító erejéért, amennyiben az a kívánt joghatás kiváltására nem alkalmas, így a hibalehetőség negatív hatásai a nullára csökkenthetőek ügyvéd bevonásával.

  • Jogi képviselet, peres ügyek

A jog képviselet történhet bíróság - büntető, polgári, vagy munkaügyekben -, vagy különböző hatóságok - pl. Nemzeti Adó- és Vámhivatal -, vagy magánszemélyekkel történő egyeztetés, jogvita esetén. Mind magánszemélyek, mint szervezetek - ide értve a gazdasági társaságokat, nonprofit szervezeteket, állami, vagy önkormányzati intézményeket - képviseletét vállaljuk.

Itt is elmondható, hogy bizonyos esetekben kötelező a jogi képviselet, míg más ügyekben erősen ajánlott.

A honlapon található linkek alapján is látható, hogy nagy sajtóvisszhangot keltő, komoly büntetőügyekben látunk el védelmet, de legalább ilyen súlyú polgári pereink - több százmilliós perértékűek - is vannak folyamatban, melyek azonban, jellegüknél fogva nem kapnak nagy sajtónyilvánosságot, de éppen olyan nagy figyelmet és szakmai munkát igényelnek.

  • Ingatlanjog

Nagy tapasztalatunk van különböző, ingatlanokkal kapcsolatos ügyekben. Adásvételi szerződéseinket kivétel nélkül elfogadják a Földhivatalok. A különböző pénzintézeti hitelek, vagy egyéb egyedi feltételek beépítése a szerződésbe, nem okoz problémát. A termőföld adásvételek terén is széleskörű tapasztalatokat szereztünk.

Az egyéb ingatlanokkal kapcsolatos ügyek, úgy, mint elbirtoklás, közös tulajdon megosztása, szolgalmi jog bejegyzése szintén megtalálhatóak a szakmai repertoárunkban.

  • Cégalapítás, társasági jog, cégeljárás

A cégeljárások során a jogi képviselet kötelező.Ezekben az ügyekben a szolgáltatásunk kiterjed a teljes körű jogi tanácsadásra, a szükséges okiratok elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a megbízó gazdasági társaság vagy szövetkezet képviseletére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező cégbíróság, vagy egyéb bíróság előtt. Ezek az eljárások elektronikus úton az "E-cégeljárás" keretében zajlanak le, ezekben az esetekben pedig szükséges az is, hogy az eljáró ügyvéd rendelkezzen fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

Hasonló a helyzet azokban az esetekben, amikor egy már meglévő cég cégjegyzékbe bejegyzett adataiban következik be bármilyen változás (pl. a társaság megváltoztatja székhelyét, új telephelyet vagy fióktelepet létesít, megváltozik a tagok vagy az ügyvezető személye, a cég módosít a jegyzett tőkéjén, stb.). Ebben az esetben is ügyvédi ellenjegyzéssel és elektronikus aláírással ellátott okiratok Cégbírósághoz történő benyújtására van szükség, így a változás-bejegyzési eljárásban szintén ügyvéd közreműködése szükséges.

A gazdasági társaság esetleges jogutód nélküli megszűnése esetén - végelszámolási, vagy csődeljárás során - a jogi képviselet szintén elkerülhetetlen.

  • Munkajogi Ügyek

Mind a munkavállalók, mind a munkáltatók képviseletét vállaljuk, hiszen egy munkajogi vitában bármelyik félnek szüksége lehet, és legtöbbször szüksége is van jogi képviseletre. Ügyvéd nélkül is el lehet járni, ebben az esetben azonban fennáll a veszélye annak, hogy - különös tekintettel a jogvesztő határidőkre - a jogi tudás hiánya bizonyos hátrányokhoz vezet.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése, a munkavállaló, vagy a munkáltató kárfelelőssége, az elmaradt juttatások követelése, és ezeken túl még számos olyan kérdés felmerülhet, amiben

  • Válóperek, vagyonmegosztás, családi jog

A jognak ez az a területe, amelyet talán a legjobban átszőnek az érzelmek, ezért maximális határozottsággal, amellett megfelelő kímélettel járunk el annak érdekében, hogy ügyfeleink jogai a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek.

  • Öröklés, hagyatéki eljárás, végrendelet

Végrendelet készítéséhez jogszabály nem teszi kötelezővé a jogi képviseletet, azonban későbbi jogviták elkerülése érdekébenajánlott ügyvédhez fordulni e körben is. Az ingyenes jogi tanácsadás keretébe segítséget nyújtunk annak eldöntésében, hogy végrendelet, tartási szerződés, vagy milyen más jogi megoldás szolgálja leginkább az ügyfél érdekeit.

Hagyatéki eljárások során vállaljuk a jogi képviseletet, így elkerülhető, hogy az ügyfél jogai csorbuljanak, hiszen később - tekintettel a jogvesztő határidőkre - már nem, vagy csak nehezen pótolhatóak az elmaradt nyilatkozatok, az igények érvényesítése ellehetetlenül.

  • Szerződések, kártérítés, tartozásos ügyek

A mindennapi élettel együtt járó, kisebb-nagyobb szerződések megkötésében tanácsadással, okiratok elkészítésével nyújtunk segítséget a hozzánk fordulóknak. Szükség esetén ügyvédi felszólító levél megírásával működünk közre az álláspontok közelítésében, illetőleg tisztázásában.

Számos kártérítési ügyben képviseltük ügyfeleinket annak előkészítése, illetőleg a peres eljárás során is. Ezek során állami szervekkel, hatóságokkal, illetve magánszemélyekkel, gazdasági társaságokkal

  • Fizetési meghagyásos, Végrehajtási eljárások

A tartozások behajtásának végső eszközeként szolgáló eljárások során mindkét oldal képviseletét vállaljuk. Tapasztalataink vannak a fizetési meghagyásos, valamint végrehajtási eljárások elindítása, továbbá annak során az ügyfelek érdekeinek képviselete terén, illetőleg a másik oldalon az ilyen eljárásokat elszenvedő ügyfelek jogainak képviseletében is.

  • Egyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek

Civil szervezetek alapításában, működtetésük jogi feltételeinek megteremtésében, biztosításában, megszüntetésében számíthatnak ránk a hozzánk fordulók.